Thursday, July 9, 2009

PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2006 - 2010


Membina Negara Bangsa
dengan memperkasakan Bahasa Kebangsaan, memantapkan perpaduan negara dan Integrasi Nasional, memupuk kecintaan terhadap seni warisan dan budaya

Membangunkan Modal Insan
meningkat keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan, memupuk pelajar memiliki kemahiran, ketrampilan dan disiplin

Memperkasakan Sekolah Kebangsaan
peluasan program prasekolah, pemantapan kepimpinan pengetua/guru besar dan kualiti guru serta kurikulum dan kokurikulum

Merapatkan Jurang Pendidikan
membangunkan infrastruktur dan kemudahan pendidikan luar bandar, mengurangkan keciciran, dan meningkatkan bilangan guru terlatih di kawasan pedalaman

Memartabatkan Profesyen Perguruan
menambah baik sistem pemilihan dan persekitaran kerja guru, memantapkan latihan perguruan, kerjaya, perancangan, dan pengurusan sumber manusia

Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan
memilih guru berkebolehan dan berkemahiran tinggi dan mewujudkan sekolah kluster yang memberi autonomi pada sekolah

No comments: