Saturday, July 18, 2009

KONSEP PENDIDIKAN PRASEKOLAH

pendidikan prasekolah adalah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun dalama jangkamasa satu tahun atau lebih sebelum memasuki tahun satu

No comments: