Saturday, July 18, 2009

OBJEKTIF PENDIDIKAN PRASEKOLAH

Pendidikan Prasekolah membolehkan murid...

mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang baik

menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi

menggunakan Bahasa Cina dan Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa Tamil

menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua

mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam

mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian

mempunyai kemahiran kognitif, kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah

mempunyai kematangan emosi an kemahiran sosial

mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal serta mempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik

mempunyai daya kreativiti dan nilai estetika untuk menghargai alam dan warisan budaya

No comments: