Saturday, July 18, 2009

MATLAMAT PENDIDIKAN PRASEKOLAH

pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan, menguasai perkembangan asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk masuk ke sekolah rendah

No comments: