Wednesday, September 3, 2008

LATIHAN PUASA UNTUK KANAK-KANAK

Apa-apa juga ibadah terutamanya melaksanakan solat dan puasa adalah diakui berat untuk dilakukan kecuali disertai dengan iman yang teguh dan latihan sejak kecil.

Lantaran itu, ibu bapa Muslim hendaklah melatih anak-anak mereka untuk melunaskan kewajipan ini semenjak di peringkat umur pra sekolah lagi.

Peringkat permulaan iaitu pada usia empat tahun, kanak-kanak ini dilatih berlapar dan dahaga selama kira-kira lima hingga enam jam. Kemudian secara berperingkat, dipanjangkan tempohnya sehingga tujuh atau lapan jam. Apabila pada umurnya tujuh tahun, disuruh puasa sepenuh hari.

Apabila mencecah usia 10 tahun, hendaklah dipaksa berpuasa. Jika enggan, barulah boleh dipukul dengan tujuan mendisiplinkan. Hal ini dikiaskan dengan perintah mendirikan solat yang bermaksud: Suruhlah anak-anak kamu mendirikan solat apabila mereka berumur tujuh tahun; dan pukullah mereka apabila berumur 10 tahun (jika tidak mahu mengerjakan solat).

Menyediakan galakan berupa hadiah juga menjadi faktor yang dapat merangsang kanak-kanak untuk berpuasa serta melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ada kewajarannya kerana Allah SWT sendiri menjanjikan pahala dan balasan syurga kepada hamba-hamba-Nya yang taat, sebaliknya balasan seksaan bagi mereka yang ingkar.

Pun begitu, pendidikan Islam mestilah terus dipertingkatkan sehingga memperoleh maqam yang tinggi. Ketika itu: “Beribadat bukan kerana mengharapkan hadiah (balasan syurga) dan bukan kerana takutkan seksaan api neraka, tetapi semata-mata kerana cinta kepada Allah”.

Utusan Malaysia, 4 September 2008

No comments: